Leonov Igor Aleksandrović

Leonov Igor Aleksandrović

Inženjer za fasadne sisteme

Radni staž u AD «Putevi» Užice 7 godina