Kamelija

Hotel sa apartmanima «Kamelija» – «Swissotel Resort» 5* u g. Soči

 

Ukupna površina:  58.100 м2
Vrsta radova: Glavni izvođač radova  (uključujući izradu radne dokumentacije)
Investitor:  AD «Gals-Development» / AD Pansion sa tretmanima «Kamelija»
Datum završetka: 2014 g.