Zavidovo – Hotel Holiday Inn 3* i Zatvoreni centar za sport i zabavu

Izgradnja objekata po principu „ključ u ruke“ – Objekat br.1-  Hotel Holiday Inn 3* i Objekat br. 2 – Zatvoreni centar za porodični sport i zabavu na vodi u sklopu projekta „Integrirani razvoj urbanog i rekreacijskog okruženja u Posebnoj ekonomskoj zoni Zavidovo, regija Tver“

Ukupna površina:

  • Hotel Holiday Inn 3* – 38 619 м2;
  • Zatvoreni centar za porodični sport i zabavu na vodi – 54 600 м2; 

Vrsta radovaIzvođački ugovor „Ključ u ruke“
Investitor Društvo sa ograničenom odgovornošću „RAMZOR“


Datum završetka: 29.12.2024. g.