Kolašinac Slobodan

Kolašinac Slobodan

Tehnički direktor projekta

Radni staž u AD «Putevi» Užice 10 godina