Meshcheryakov Oleg Vladimirovich

Meshcheryakov Oleg Vladimirovich

Surveyor

Work experience in JSC «Putevi» Uzice 6 years