Živić Petar

Živić Petar

Glavni elektro inženjer projekta

Radni staž u AD «Putevi» Užice 16 godina