Zafirović Rade

Zafirović Rade

Poslovođa

Radni staž u AD «Putevi» Užice 12 godina