Tanović Vladan

Tanović Vladan

Gradjevinski tehničar za razradu projekata

Radni staž u AD «Putevi» Užice 3 godine