Stanić Đorđe

Stanić Đorđe

Poslovođa

Radni staž u AD «Putevi» Užice 1 godina