Šimpraga Goran

Šimpraga Goran

Rukovodilac magacinske službe

Radni staž u AD «Putevi» Užice 7 godina