Savinov Vladislav Georgijević

Savinov Vladislav Georgijević

Rukovodilac sektora

Radni staž u AD «Putevi» Užice 3 godine