Samodurov Viktor Anatoljević

Samodurov Viktor Anatoljević

Menadžer za ugovore i dokumentaciju

Radni staž u AD «Putevi» Užice 4 godine