Rotar Aleksandr Vasiljević

Rotar Aleksandr Vasiljević

Inženjer za fasadne sisteme

Radni staž u AD «Putevi» Užice 8 godina