Plećević Danijela

Plećević Danijela

Arhitekta

Radni staž u AD «Putevi» Užice 7 godina