Okišev Mark Dmitriević

Okišev Mark Dmitriević

Inženjer PTO

Radni staž u AD «Putevi» Užice 3 godine