Milišenkov Aleksandr Olegović

Milišenkov Aleksandr Olegović

Inženjer PTO

Radni staž u AD «Putevi» Užice 2 godine