Makotra Viktorija Romanova

Makotra Viktorija Romanova

Operacionist 1C

Radni staž u AD «Putevi» Užice 3 godine