Kvrgić Jovo

Kvrgić Jovo

Poslovođa

Radni staž u AD «Putevi» Užice 2 godine