Kojadinović David

Kojadinović David

Inženjer PTO

Radni staž u AD «Putevi» Užice 2 godine