Joković Ilija

Joković Ilija

Glavni inženjer projekta

Radni staž u AD «Putevi» Užice 8 godina