Dimitrijević Momčilo

Dimitrijević Momčilo

Rukovodilac magacinske službe

Radni staž u AD «Putevi» Užice 10 godina