Degtjarev Aleksandr Sergeević

Degtjarev Aleksandr Sergeević

Poslovođa

Radni staž u AD «Putevi» Užice 6 godina