Božić Mile

Božić Mile

Komercijalni direktor

Radni staž u AD «Putevi» Užice 24 godine