Zapolskikh Vladimir Viacheslavovich

Zapolskikh Vladimir Viacheslavovich

Design engineer

Work experience in JSC «Putevi» Uzice 1 year