Zaharov Nikolaj Mihajlović

Zaharov Nikolaj Mihajlović

Vodeći inženjer za slabu struju

Radni staž u AD «Putevi» Užice 1 godina