Pavlović Periša

Pavlović Periša

Poslovođa

Radni staž u AD «Putevi» Užice 3 godine