Neznamova Tatjana Viktorovna

Neznamova Tatjana Viktorovna

Inženjer-projektant

Radni staž u AD «Putevi» Užice 2 godine