Gerasimenko Ljudmila Ivanovna

Gerasimenko Ljudmila Ivanovna

Dispečer automobila

Radni staž u AD «Putevi» Užice 13 godina