Đurić Aleksandar

Đurić Aleksandar

Glavni inženjer elektro-mašinskih instalacija

Radni staž u AD «Putevi» Užice 1 godina